Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Inventari de tutèla dreiçat a Buèlh (Gavotina de las Alps Marinas) en 1563 per Me. Champossin

Publié le 18 Septembre 2012

Document de Drech Civil

Inventari de tutèla dreiçat a Buèlh (Gavotina de las Alps Marinas) en 1563 per Me. Champossin :

Al nomde Dieu sia, amen. A tous presentz et advenir sia noctori et manifest que l'an a la Nativitat Nostre Segnor mil cinq centz sixanta tres et lo vint e quatre del mes de mars en lo luech de Buelh et en la maison de condam Honorat Donadieu et davant nos infrascript Michel Champossin, luechtenent de juge et notari de la court de la baronia de Buelh et Val de Massoins, comissari en la causa infrascripta per lo illustre segnor Honorat, baron de Buelh expressament deputat como de dicta comission consta, lettras patentas de dict illustre segnor en l'an present et lo vint et dos del present mes de mars, de lasquallas lo tenor s'ensegue.

Honorat de Grimald, baron de Buelh, collonel et governador de Nissa a Champossini, nostre clavari, salut. Essent nos informat de la mort et tres pas de Honorat Donadieu nostre subiect de Buelh qual a laissat Loysa sa filha pupilla sensa alcuna nominacion de tutors per non aver fach alcun testament et volent nos debitament proveder a la indempnitat et conservacion de la persona et bens de dicta Loyssa pupilla, vous mandan et cometen per las presentas que vous ayas a transportar audict luech de Buelh et constituir, nominar et deputar dels amis et plus prochans parentz de dict condam Honorat Donadieu et de dicta Loissa sa filha pupilla ydones et sufficients, ensemble Magdalena mere de dicta Loyssa en sos tutors et deffensors et de sosdicts bens, ambe las promissions, obligations et altras solempnitats en tal cas requisas, fazent debit inventari de tous et chascuns bens mobles , immobles et per si moventz de dicta Loysa en donant dicta Magdalena mere ydonea caution de rendre conte dels bens li seran constituitz en son domini et govert tousjours que sera de besong. Et de plus fares expres comandament de nostra part al ses tutors per vous constituis et a dicta Magdalena et altres que besong sera de non contractar alcun mariage de dicta Loyassa durant sa pupillaria etat sensa nostre congiet et licentia surs la pena de cent ducas et nostra desgratia. Et de so fayre vous donam plenaira aucthoritat et puyssansa per las presentas subsignadas de nostra man. Donat al Villar lo vint et dos de mars mil cinq centz sixanta tres. Honorat de Buelh, Champossin notari.

Es compareguda honesta frema Magdalena relaysada de condam Honorat Donadieu qualla a expausat davant nous loudict condam Honorat son marit aquestas jours passos estre anat de vida a trespas per lo voler de Dieu et aver laissat Loyssa sa filha en pupillaria etat, videlicet de sieys ans sensa alcuna nomination ny provesion de alcuns tutors a causa que non a fach alcun testament, requerant per la conservation dels bens et persona de dicta Loyssa sa filha li estre provedit de tutors et deffensors et fach debit inventari de dictz bens et altrament provedit como melhor semblara a la justicia.

[…]

L'an et jourt susdict, jeu Michel Champossin luechtenent de juge et comissari susdict sequitant ma comission et lettres de mon dict segnor ay fach comandament a Magdalena tutrix et mere de Loysa filha de condam Honorat Donadieu pupilla, a Anthoni Garnier, père de dicta Magdalena, a monsen Jehan Garnier et Peyre et Salvayre Donadieu aucthors et offensors de dicta Loyssa presentz, auzentz et non contradizents de non contractar ni perferre alcun mariage de dicta Loysa pupilla ambe alcuna persona durant sa pupillaria etat sensa expressa licentia et congiet de mondict segnor de Buelh a la pena de cent ducas et desgratia de mondict segnor al qual comandament dictz aucthors et tutrix si son offertz de hobedir.

Et en fet de veritat mi susdict sottosignat. CHAMPOSSIN.

Commenter cet article